spoločnost pre ochranu netopierov na slovensku
Úvodná stránka Prečo ich chrániť Poradňa Kontakt Fórum

plekaciky.jpg

 

Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SON) je mimovládna organizácia (občianske združenie) zameraná na ochranu a výskum netopierov, ich biotopov a osvetovú činnosť s celoslovenskou pôsobosťou. SON vznikla v roku 1993 najmä kvôli potrebe koordinovať celoslovenské sčítavanie netopierov na zimoviskách. Od vtedy sa činnosti SON rozšírili na monitoring letných kolónií, praktickú ochranu, spoluprácu s verejnosťou, vydávanie publikácií a osvetu. V súčasnosti je SON partnerom Štátnej ochrany prírody SR v procese Natura 2000 v oblasti ochrany a monitoringu netopierov a ich biotopov. Členmi SON sú profesionálni zoológovia, ochranári, ale aj študenti, jaskyniari, či nadšenci rôznych zameraní a veku. Jednoducho tí, ktorých zaujímajú netopiere a radi prispejú k ich ochrane alebo k šíreniu poznatkov o ich význame a potrebe ich chrániť. V súčasnosti má SON 56 členov a privíta spoluprácu aj s ďalšími záujemcami a organizáciami.

Ochranárske aktivity

Ochranárske aktivity boli doteraz zamerané hlavne na úpravu a zabezpečovanie vstupov do jaskýň (či iných podzemných priestorov), čistenie a údržbu podkrovných priestorov s výskytom početných kolónií. V súčasnosti sú najčastejšie riešené problémy s výskytom netopierov v panelových budovách a boli tiež vyvesené prvé búdky pre netopiere v lesoch. Účinná ochrana netopierov by mala zahŕňať aj ochranu lovných biotov, ktorých zachovanie sa dostáva stále viac do popredia záujmu a je aj jednou z priorít európskeho dohovoru o ochrane netopierov EUROBATS.

Výskumné aktivity

Medzi najväčšie výskumné činnosti patrí sčítavanie netopierov v úkrytoch – letných ale aj na zimoviskách. Dôležitou výskumnou aktivitou je príprava podkladov a dokumentov pre sústavu chránených území NATURA 2000. Výskum sa v poslednom období začína viac zameriavať aj na lesné biotopy ako významné loviská a miesta úkrytu mnohých druhov. Rozbiehajú sa aj špeciálne prieskumy zamerané na aktuálne problémy.

Osvetová činnosť

Jednou z najznámejších popularizačných akcií je už každoročná Európska noc netopierov ( European Bat Night ), ktorú zastrešuje sekretariát medzinárodného dohovoru o ochrane populácií európskych druhov netopierov ( EUROBATS ). Členovia skupiny v prípade záujmu poskytujú v rámci práce s verejnosťou prednášky o živote a ochrane netopierov na školách a univerzitách.Verejnosť sa o netopieroch môže dozvedieť viac aj z vydávaných publikácií (rôzne informačné skladačky a letáky, časopis Vespertilio, atď.).

STANOVY SON

Výbor SON 2013

Peter Kaňuch – Predseda

Ústav ekológie lesa SAV
Štúrova 2, 960 53 Zvolen
kanuch@netopiere.sk

Denisa Löbbová

Kostolná 42, 949 01 Nitra
mobil: 0902-815812
goblin.denn@gmail.com

Marcel Uhrin

Ústav biologických a ekologických vied
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Safárika
Moyzesova 11, 040 01 Košice
mobil: 0911-563107
marcel.uhrin@gmail.com

Revízor SON

Jaromír Šíbl

BROZ
Na Riviére 19/A, 841 04 Bratislava
mobil: 0904-382533
sibl@broz.sk

Sekretariát SON

Martin Ceľuch – Výkonný riaditeľ

Andraščíkova 1, 085 01 Bardejov
mobil: 0910-946793
mato@netopiere.sk


Komentáre 
webpage created by flashlabs.eu, Peter Celuch | Flash RIA Developer, Animator and Designer